Följande villkor gäller vid service/reparation:

Försäljning av bildelar och tillbehör:

Normalt gäller 6 månaders garanti, om inte överenskommelse finns om annat.

Demonterings/monterings -kostnader vid defekt bildel ersätts ej.

Om exakt samma bildel ej kan anskaffas på nytt ersätts delen med en med likvärdig eller bättre kvalite.

Vi ska granska alla åberopade garantierom inte annat överrenskommes, och vid avslag kommer en granskningsavgift att uttagas.

Följdfel pga. trasig bildel som tas som garanti ersätts normalt ej.

Service/reparationer:

Garanti på arbete är 6 månader.

Upplever ni driftstörningar efter att bilen varit hos oss, ring oss omgående!

Det åligger kunden att på dennes bekstnad se till att bilen kommer till oss för att vi skall kunna avgöra om ärendet är att anse som garanti.

Anlitas annan verkstad för reparation av potentiellt garantiåtagande utan att detta inititerats av oss, kommer ärendet att avslås.

Följdfel efter garantifel ersätts normalt ej(undantag finns).

Har kunden fortsatt att bruka fordonet efter att felet upptäckts, och att det pga detta har förvärrats täcks ej detta av garantin.

Bilen skall efter avslutad garantireparation hämtas av kund hos oss.

Vid annat betalsätt än fakturering:
I samband med kontant betalning/Swish/Kort måste alla kunder uppge namn och adress/telefonummer.

Detta för att vi måste utfärda en kontantfaktura.

Detta är ett krav från skattemyndigheten, då vi ej har kassaregister i dagsläget.